Inne Zabudowania Drewniane

Zabudowania o mniejszej powierzchni oraz odmiennej od mieszkalnej funkcji:
- domki o małej powierzchni , gdzie można pomieścić wszystkie przedmioty potrzebne do „działkowania” (głównie przeznaczone na działki POD),
- pomieszczenia gospodarcze,
- drewutnie,
- altany,
- wiaty.
Większość tych obiektów wykonujemy na podstawie szkicu naszego lub przedstawionego przez Inwestora.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14